+381 11 45 33 985 | +381 63 733 5099

office@dfcconsulting.net

Poresko pravo

Naš stručni tim ima proaktivan pristup ovoj grani prava prateći najnovije pravne stavove zauzete u praksi nadležnih institucija i organa. U cilju optimizacije poslovanja, ostvarivanja poreskih ušteda kao i izbegavanja sporova sa poreskim organima i poreskom administracijom nudimo klijentima sveobuhvatno poresko savetovanje.

NAROČITO IZDVAJAMO:

Porez na dobit pravnih lica;

Porez na dodatu vrednost;

Porez po odbitku;

Drugi materijalni porezi;

Transferne cene;

Pomoć i podrška tokom poreske kontrole/upravnih sporova;

Podnošenje poreske prijave;

Komunikacija sa poreskim organima.

Zastupanje u svim poreskim postupcima;

Analiza ugovora iz poreske perspektive;

Specifična poreska podrška za strana pravna lica - priprema zahteva/dokumentacije za dobijanje poreskog identifikacionog broja (PIB), postavljanje poreskog zastupnika, registracija u PDV sistem, podrška u podnošenju prijava za kapitalni dobitak.

Vaše vizije, naš zadatak. Ostanimo u kontaktu…