+381 11 45 33 985 | +381 63 733 5099

office@dfcconsulting.net

Pravo intelektualne svojine

Na polju prava intelektualne svojine pružamo klijentima pravnu podršku u cilju zaštite žiga odnosno robne marke kako bi im omogućili isključivo pravo na obeležavanje konkretne robe/usluge kao i zakonitu upotrebu takvog žiga u privrednom prometu. Naš multidisciplinarani tim nudi sveobuhvatnu pravnu uslugu vezanu za registraciju, zaštitu, prenos i odbranu prava intelektualne svojine uključujući i know–how, poslovna tajna, poverljive informacije, autorksa prava i slično.

izrada pravnih mišljenja u vezi sa pravom žiga;

registracija – podnošenje i preuzimanje zahteva;

izrada autorskih ugovora;

izrada ugovora o licenci;

izrada reklamnih ugovora i drugih ugovora iz oblasti intelektualne svojine;

zastupanje u sporovima i svim postupcima pred Zavodom za intelektualnu svojinu (posebno u postupcima za priznanje prava žiga i produženja trajanja zaštite).

Vaše vizije, naš zadatak. Ostanimo u kontaktu…