+381 11 45 33 985 | +381 63 733 5099

office@dfcconsulting.net

Sudski postupci

Stručni tim DFC Consultinga nudi sveobuhvatno pravno zastupanje klijenata  u svim vrstama postupaka pred sudovima i nadležnim državnim organima.

Postupak stečaja i likvidacije:

Podnošenje predloga za otvaranje stečajnog postupka;

Zastupanje u stečajnom postupku;

Izrada žalbi, molbi i pisanih podnesaka stečajnom upravniku i sudu;

Podnošenje UPPR-a;

Pokretanje postupka likvidacije;

Zastupanje u postupku likvidacije;

Korespodencija sa nadležnim organima.

Naročito izdvajamo:

Postupak izvršenja i namirenja:

Izrada predloga za izvršenje;

Pokretanje izvršnog postupka;

Izrada predloga privremenih mera radi sprečavanja otuđenja imovine dužnika;

Praćenje toka postupka izvršenja;

Opredeljivanje sredstava i predmeta izvršenja nad imovinom dužnika;

Prisustvovanje popisu proceni pokretnih stvari;

Prisustvovanje javnom nadmetanju prilikom prodaje nepokretnosti;

Vođenje postupka izvršenja do potpunog namirenja poverioca;

Realizacija sredstava obezbeđenja.

Parnični postupak:

Izrada tužbe i protivtužbe radi podnošenja nadležnom sudu;

Pravno zastupanje u celokupnom postupku po tužbi pred prvostepenim sudom ( osnovni, višim i privrednim sudovima);

Zastupanje u postupku pred drugostepenim sudom;

Izrada pisanih podnesaka (zahtevi, molbe, žalbe i sl);

Izrada pravnog mišljenja i odgovora na veštačenje;

Izrada vansudskog poravnanja i pregovori u vezi sa istim.

Vanparnični postupak:

Ostavinski postupak;

Podnošenje predloga za sprovođenje ostavinskog postupka;

Vođenje ostavinskog postupka;

Pravna korespodencija sa nadležnim organima;

Zastupanje u postupcima uređenja ličnih stanja;

Lišenje poslovne sposobnosti;

Proglašenje nestalog lica za umrlo i dokazivanje smrti;

Zastupanje u postupcima uređenja ličnih dnosa;

Produženje roditeljskog prava;

Davanje dozvole za stupanje u brak;

Zastupanje u postupcima za određivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost;

Zastupanje u postupku uređenje upravljanja i korišćenja zajedničke stvari;

Zastupanje postupku deobe imovine.

Prekršajni postupak:

Zastupanje u prekršajnom postupku;

Izrada sudskih podnesaka, pisanih odbrana, žalbi i molbi u prekšajnom postupku;

Izrada pravnih akata (prigovora, žalbi, komentara) protiv rešenja inspekcijskih nadležnih organa u cilju sprečavanja vođenja prekršajnog postupka.

Vaše vizije, naš zadatak. Ostanimo u kontaktu…